Privacy en voorwaarden

TalentCenter

In onderstaande matrix vindt u per productgroep welk soort gegevens wij opslaan.

Naam productgroep Soort gegevens Bijzonder gevoelige gegevens
Contactgegevens o.a. NAW-gegevens, telefoonnummers, emailadres Nee
Werkervaring o.a. Naam organisatie, datum in dienst, soort contract Nee
Opleiding o.a. Naam opleiding, opleidingsinstituut, datum opleiding, diploma ja/ nee Nee
Uitslagen Assessments Uitslagen van de assessments Nee

LoopbaanVerkenner

In onderstaande matrix vindt u per productgroep welk soort gegevens wij opslaan.

Naam productgroep Soort gegevens Bijzonder gevoelige gegevens
Contactgegevens o.a. NAW-gegevens, geboortedatum, telefoonnummers, emailadres Nee
Werkervaring o.a. Naam organisatie, datum in dienst, soort contract Nee
Opleiding o.a. Naam opleiding, opleidingsinstituut, datum opleiding, diploma ja/ nee Nee
Uitslagen Assessments Uitslagen van de assessments: Persoonlijkheid, werkvoorkeuren, generieke vaardigheden en werkactiviteiten Nee

Hoe gebruiken wij uw gegevens

Hoe we uw gegevens gebruiken is afhankelijk van welke onderdelen u gebruikt. Bij enkele onderdelen heeft u zelf de mogelijkheid om te kiezen welke gegevens u wilt delen. Wij gebruiken uw gegevens om de onderdelen die u gebruikt te leveren.

Afhankelijk van de applicatie die u gebruikt, gebruiken wij uw gegevens voor de volgende onderdelen:

  • Wij gebruiken uw gegevens vanuit het profiel om u te matchen met passende beroepen.
  • Ook gebruiken wij uw gegevens om u te voorzien van adviezen, bijvoorbeeld in de loopbaanverkenner en de selfassessments.

Overige belangrijke informatie


Registratie

Bij registratie dient u de gevraagde gegevens volledig naar waarheid in te vullen. Na registratie krijgt u toegang tot de dienst.

Accounteisen
U mag slechts één account gebruiken. Uw account dient uzelf te betreffen en naar waarheid ingevuld te zijn. Fakeprofielen worden verwijderd. Indien u namens een ander een profiel aanmaakt en/of beheert, dient u op verzoek toestemming van deze ander te kunnen overleggen.

Website toegang
Uw website wordt geactiveerd met een wachtwoord. Matchcare mag ervanuit gaan dat alles wat gebeurt na activatie met uw wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dan ook aansprakelijk hiervoor. Indien u vermoedt dat uw websitetoegang bij derden bekend is, meld dit dan zodat wij maatregelen kunnen nemen.

Onrechtmatig gebruik
Mocht Matchcare een redelijk vermoeden hebben dan wel tot het besef komen dat uw websitegebruik in strijd is met de wet, dan heeft Matchcare eenzijdig het recht om het materiaal te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. Matchcare hoeft hierover met u geen overleg te voeren. In geen geval is Matchcare aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.

Aansprakelijkheid van derden
U verklaart dat alle inhoud van uw bijdragen van uzelf afkomstig is. Mocht dat niet zo zijn, dan verklaart u dat u toestemming hebt van de rechthebbende om deze inhoud te gebruiken. U vrijwaart Matchcare voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat deze inhoud op welke andere manier dan ook tegen de wet is.

Aanpassen of verwijderen van gegevens
Voor vragen over privacy beleid, klachten en/of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijderen van) uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen. U kunt ook een aanvraag indienen om uw gegevens te laten verwijderen. Standaard zullen wij uw gegevens deactiveren waardoor ze geanonimiseerd bewaard blijven in de database voor analytische doeleinden. Op uw expliciete verzoek zullen wij uw gegevens geheel verwijderen.

Delen van gegevens
Wij verstrekken uw gebruiksgegevens alleen geanonimiseerd aan derden voor analytische doeleinden met als doen om ons product te verbeteren. Uw persoonsgegevens worden alleen gedeeld om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (waaronder verzoeken van politie en justitie).

Indien u in traject bent bij een loopbaanadviseur, in aanvraag bent voor een uitkering bij de gemeente of het bepalen van de loonwaardeindicatie, worden uw gegevens gedeeld met de professional van de desbetreffende instantie of organisatie, mits u hier toestemming voor geeft.

Nieuwsbrieven en enquêtes
Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u vrijblijvend te benaderen voor een nieuwsbrief, enquête of een gepersonaliseerde aanbieding. U bent niet verplicht om te reageren op onze enquêtes. U kunt zichzelf weer afmelden voor deze diensten.

Meenemen van uw gegevens
Recht op toegang en/of meenemen van uw gegevens: u kunt ons vragen om een kopie van uw persoonlijke gegevens. U ontvangt deze gegevens in een bestand die machinaal leesbaar is.

Bewaartermijn
Uw gegevens blijven zo lang bewaard als redelijkerwijs noodzakelijk is met in achtneming van de wettelijke termijnen. In de onderstaande tabel vindt u onze gehanteerde bewaartermijnen:

  • Na afloop van het contract met onze opdrachtgever worden uw gegevens maximaal 3 maanden bewaard
  • Matchcare verwijdert uw gegevens 2 jaar na uw laatste inlogdatum, of eerder als u dat zelf aangeeft

Beschikbaarheid
Matchcare doet haar best de dienst continu beschikbaar te laten zijn maar kan dit niet garanderen. Van tijd tot tijd wordt onderhoud aan de dienst verricht en voegt Matchcare nieuwe mogelijkheden toe. Dit kan tot korte onderbrekingen leiden.

Matchcare is niet aansprakelijk voor schade indien u de dienst niet kon gebruiken op enig moment, of omdat de dienst niet werkte zoals u verwachtte. Bij opzet en grove nalatigheid is Matchcare wettelijk aansprakelijk.

Wijziging voorwaarden
Matchcare mag deze voorwaarden aanpassen. U dient dan akkoord te gaan met de nieuwe algemene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden wordt de toegang tot het product geblokkeerd.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle persoonlijke informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd tijdens registratie. Alle opgeslagen persoonsgegevens worden technisch en administratief beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies onder meer om het gebruik van onze website in kaart te brengen. Deze informatie wordt in geaggregeerde vorm gebruikt om de website te optimaliseren. Derden krijgen geen toegang tot bezoekgedrag van individuele bezoekers, en ook wijzelf zullen deze informatie niet gebruiken.

Analytische gegevens
Onze producten kunnen gebruik maken van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Hieronder in punt 4.16 de officiële verklaring van Google.

Google Analytics – verklaring van Google
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Matchcare BV) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Vragen?

Voor vragen over privacy beleid, klachten en/of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijderen van) uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen.