Eigen regie

Ook wel ‘zelfmanagement genoemd. Hierbij staat de vraag centraal of medewerkers in staat zijn om zelfsturing te geven. Zelfsturing aan hun werk en loopbaan. Van werknemers van de toekomst wordt verwacht dat zij initiatief tonen, kritisch zijn, doelen stellen én halen en in staat zijn om hun eigen werk te organiseren.