Plezier in je werk belangrijk?

Plezier in je werk wil zeggen dat je jouw werk ervaart als een positieve factor in je leven. Je werk motiveert je en geeft energie. Je voelt je betrokken bij je werk en bij je organisatie. De vragenlijst brengt jouw score op vijf onderdelen in kaart. Het rapport geeft je vervolgens advies over het behouden en vergroten van werkplezier. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Dus vul de vragenlijst vooral eerlijk in.